O nas

Mazowieckie Stowarzyszenie Integracja powstało w 2013 roku z inicjatywy kilkunastu osób, którzy już zaangażowani zawodowo, swój wolny czas postanowili przeznaczyć dla innych, realizując projekty, pomysły z różnych dziedzin społecznych, jednak w kontekście integracji międzypokoleniowej.

 

Cele jakie stowarzyszenie postawiło sobie to m.in.:

 

 • Inicjowanie i realizacja działań na rzecz rodziny, osób niepełnosprawnych,
  bezbronnych, przewlekle chorych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w
  środowisku lokalnym,
 • Wspieranie i inicjowanie rozwoju grup wsparcia osób ze środowisk ubogich,
  starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Upowszechnianie historii, kultury, sztuki, dziedzictwa nagrodowego,
 • Promowanie sportu, turystyki, zdrowego stylu życia oraz profilaktyki społecznej i
  zdrowotnej,
 • Organizacja i promocja wolontariatu,
 • Promocja uzdolnionych dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych,
 • Działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
 • Wspieranie dzieci, młodzieży, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.