KONKURS! „Życie codzienne katolika w PRL”

KONKURS! „Życie codzienne katolika w PRL”

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego głównym celem jest zainteresowanie mieszkańców powiatu szydłowieckiego dziejami Kościoła katolickiego w okresie PRL, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy
o kapłanach, którzy wykazali się w tamtych czasach niezłomną postawę w relacjach z władzami komunistycznymi.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego!

Dzięki projektowi współorganizowanego z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach oraz Poseł na Sejm RP Agnieszką Górską chcielibyśmy spopularyzować różne rodzaje literackie, kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych takich jak: wolność, aktywność obywatelska, godność człowieka oraz postaw patriotycznych.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców powiatu szydłowieckiego.

Uczestnik biorący udział w konkursie powinien przygotować pracę indywidualnie, w dowolnym rodzaju literackim
na temat wybranych kwestii dotyczących życia codziennego katolików w państwie rządzonym przez komunistów.

Może być oparta na wspomnieniach własnych lub członków rodziny, może zostać wzbogacona o zdjęcia dokumenty. Powinna mieć twórczy charakter, opierać się na źródłach historycznych, zawierać bibliografię z podaniem źródeł.

Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu oraz prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie podlegają odrzuceniu.


Finaliści Konkursu jako nagrodę otrzymają publikacje i gry wydane przez Instytut Pamięci Narodowej!

TerminWydarzenie
do 30 listopada 2021 r.Zgłoszenie udziału w Konkursie – przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres: biuro.szydlowiec@gmail.com
grudzień 2021 r. – kwiecień 2022 r.Cykl wykładów „Kościół w Polsce pod rządami komunistów”:
– 6 grudnia 2021 r. „Kapłani niezłomni”
– 10 stycznia 2022 r. „PZPR wobec Kościoła”
– 7 lutego 2022 r. „Nauczanie religii w okresie PRL”
– 7 marca 2022 r. „Budownictwo sakralne”
– 11 kwietnia 2022 r. „Dla władzy groźny – ks. Roman Kotlarz”
do 13 maja 2022 r.Przesłanie prac konkursowych na adres: Biuro Poselsko– Senatorskie Agnieszki Górskiej, ul. Zamkowa 3/a, Szydłowiec 26– 500 z dopiskiem „Katolik w PRL”
30 maja 2022 r.Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczone nagród finalistom i laureatom konkursu
Harmonogram wydarzenia


Uczestnicy zgłaszają udział w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia
(załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 30 listopada 2021 r. na adres: biuro.szydlowiec@gmail.com

Prace konkursowe należy przesłać pocztą tradycyjną do dnia 13 maja 2022 r. na adres:
Biuro Poselsko– Senatorskie Agnieszki Górskiej, ul. Zamkowa 3/a, Szydłowiec 26– 500,
z dopiskiem „Katolik w PRL” (decyduje data stempla pocztowego).